ЛИНКИ / LINKS

http://www.huri.harvard.edu

UKRAINIAN RESEARCH INSTITUTE

HARVARD UNIVERSITY


Founded in June 1973, the Harvard Ukrainian Research Institute (HURI) serves as a focal point for graduate and undergraduate students, fellows, and associates pursuing research in Ukrainian language, literature, and history as well as in anthropology, archaeology, art history, economics, political science, sociology, theology, and other disciplines.

http://www.holodomor.ca

HOLODOMOR RESEARCH AND EDUCATION CONSORTIUM

CANADIAN INSTITUTE OF UKRAINIAN STUDIES


The Holodomor Research and Education Consortium (HREC) conducts and promotes research, publishes and disseminates authoritative information, prepares educational materials, and works to ensure that the man-made famine in Ukraine of 1932–33 is represented in the teaching of history and genocide.

HREC is a project of the Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS) of the University of Alberta, established through a gift of The Temerty Family Foundation. The HREC mandate is carried out by staff in a Toronto office, CIUS staff in Edmonton, and researchers in Ukraine. HREC also engages educators, scholars and institutions in the West and Ukraine.

http://www.ucrdc.org

UKRAINIAN CANADIAN RESEARCH AND DOCUMENTATION CENTRE (UCRDC)


Ukrainian Canadian Research & Documentation Centre is a community institution which collects, catalogues, and preserves material documenting the history, culture and contributions of Ukrainians throughout the world.

UCRDC produces documentary films, prepares educational materials, and sponsors lectures, conferences and exhibits on various topics related to Ukrainian issues. It produced the first film about the Holodomor - Harvest of Despair - which is now available on DVD in the following languages: Ukrainian, English, French and Spanish.

http://www.sharethestory.ca

SHARE THE STORY


A project of the Ukrainian Canadian Congress (UCC) and the UCRDC which highlights the stories of 80 survivors of the Holodomor to mark the 80th anniversary of the Holodomor.  

http://www.ucrdc.org

УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКИЙ ДОСЛІДЧО ДОКУМЕНТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР (УКДДЦ)


Громадська установа яка збирає, каталогує і зберігає матеріяли які документують історію, культуру і вклад українців по світі.

УКДДЦ випускає документальні фільми, підготовляє педагогічні матеріяли і спонсорує виклади і виставки на різні українські теми. УКДДЦ зробив перщий фільм про Голодомор який тепер існує на диску в наступних мовах: українській, англійській, франзуській і еспанській.  

http://www.sharethestory.ca

СПОМИНИ СВІДКІВ


Проєкт Конґресу Українців Канади (КУК) і УКДДЦ який поміщує 80 розмов із людьми які пережили Голодомор, записано в 80-ліття відзначення Голодомору.  

http://www.holodomor.ca

НАУКОВО-ОСВІТНИЙ ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ ГОЛОДОМОРУ (НОЦВГ)


Сприяє дослідженням, публікує та розповсюджує авторитетну інформацію, створює програми і матеріали про Голодомор та докладає зусиль для висвітлення штучно створеного голоду на Україні в 1932-1933 роках в освітних програмах з історії та ґеноциду.

http://www.huri.harvard.edu

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ГАРВАРДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Заснований в 1973-му році, Інститут служить центром для студентів і науковців які проводять досліди в студіях української мови, літератури і історії як також інших дисциплін.

http://gis.huri.harvard.edu

THE MAPA

Digital Atlas of Ukraine project is undertaken by the Harvard Ukrainian Institute together with partners in Ukraine. It brings the latest innovations of information technology to studies of the modern Ukrainian History.

The project’s current focus is on the history of the Holodomor ("death-by-starvation") – the Great Ukrainian Famine of 1932-33. The Famine took lives of close to four million inhabitants of Ukraine and is one of the most studied, but also one of the most debated topics of the twentieth-century Ukrainian and Soviet history.

http://gis.huri.harvard.edu

МАПА

Проєкт Цифровий Атлас Україні ─ спільний проєкт Українського Наукового Інституту Гарвардського Інституту із установами в Україні. Проєкт використовує найновіші інновації інформативної техніки для вивчення новітної історії України.

В цей час проєкт зосереджений на вивченню історії Голодомору 1932-1933 років в Україні.